Evner, egenskaber og kompetencer på et CV

Når du arbejder med dit CV, skal du fremhæve dine vigtigste evner, egenskaber og kompetencer.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du blot oplister eller sammenfatter dem kort, men du har også mulighed for gå mere i dybden, og f.eks. opdele dem som beskrevet i det følgende.

 

Opdeling af egenskaber

Hårde egenskaber: Dette er de egenskaber, du uden tvivl besidder. Du behersker dem og kan arbejde professionelt med dem. De er objektive – dvs. en udenforstående som iagttager dig, vil kunne se dig bruge dem i praksis, men det kan være vanskelige selv at sætte ord på dem, fordi vi har en tendens til, at tage de ting vi kan for givet. Så her skal du reflektere lidt; tænk tilbage på stillinger du har haft og nedskriv den viden du har tilegnet dig i hver enkel stilling. Overvej herefter følgende: Hvilken type arbejde får du altid tildelt af din chef, fordi du er egnet til det? Hvad roser din chef dig for? Hvad spørger dine kolleger dig om hjælp til? Hvilke træningskurser har du været på? Disse spørgsmål vil spore dig ind på, hvad dine egenskaber, evner og kompetencer er.

 

Bløde egenskaber: En blød egenskab er lidt som “elefanten i rummet”; du ved – inderst inde – at den er der. Dine bløde egenskaber påvirker den måde, du udfører dit job på. Eksempler er teamwork, lederskab, problemløsning, kommunikation osv. De kan gøre en stor forskel på, om du kommer til jobsamtale eller ej, fordi de hjælper til at adskille dig fra de øvrige kandidater. Arbejdsgiverne søger ikke blot en person, der kan gøre arbejdet, men også én der fungerer godt sammen med resten af holdet, og desuden kan inspirere dem og kommunikere effektivt. Fordi de bløde egenskaber ikke kan ses, kan det være fristende blot at skrive dem på, selvom man ikke besidder dem – men det frarådes på det kraftigste, fordi ansættere gennemskuer den slags med det samme. Den bedste måde at tale om dine bløde egenskaber på er at basere dem på de ting, du har opnået. Når du nedskriver dem, kan det hjælpe at tænke tilbage på, hvor du har brugt dem i praksis. Sørg i øvrigt for at du ikke er selvmodsigende; hvis du f.eks. ét sted skriver, at du er god til at arbejde sammen med andre mennesker, og et andet sted skriver, at du er god til at arbejde alene, kan dette eksempelvis virke utroværdigt.

 

Når du beskriver dine egenskaber, er det optimalt, hvis du kan inkludere følgende tre oplysninger: 1. et tal (f.eks. antal år), 2. et navn (f.eks. virksomheden hvor du tilegnede dig egenskaben) og 3. beviset for at du har egenskaben.

 

Faglige egenskaber: Dette er egenskaber, du har tilegnet dig i en tidligere stilling, som kan hjælpe dig til at få den stilling, du søger nu. I forhold til at få et nyt job er disse egenskaber ekstremt nyttige, fordi du kan bruge dem til at vise, at du er i stand til at udføre et stykke arbejde, som du ikke nødvendigvis er kvalificeret til. Dette gør, at du kan søge langt flere jobs og at din jobsøgningsmuligheder dermed bliver meget bredere. Du vil blive overrasket over hvor mange af dine egenskaber, der er fagligt tilegnede. 

 

Øvelse

Her er en lille øvelse, der gør det nemmere, at identificere dine faglige egenskaber: 

  1. Lav en liste over de hårde og bløde egenskaber der er påkrævet i den pågældende stilling (se efter ledetråde i jobopslaget).
  2. I listerne over dine hårde og bløde egenskaber udvælger du de egenskaber, der matcher dem, der efterspørges i jobopslaget.

Du skulle gerne have følgende to lister:

Egenskaber i jobopslag Mine relevante, faglige egenskaber
  1. ____________________________
  2. ____________________________
  3. ____________________________
  4. ____________________________
  1. ____________________________
  2. ____________________________
  3. ____________________________
  4. ____________________________

Formålet med denne øvelse er naturligvis at gøre det lettere, at finde et match mellem de egenskaber, der kræves i jobbet og dem du besidder. Disse matchende egenskaber skal selvsagt anvendes i dit CV og eventuelt også ansøgning, når du ansøger den pågældende stilling.

 

OBS: OVERVEJ OM HELE SOFT, HARD OG TRANSFERABLE SKILLS SKAL MEDTAGES ELLER EJ!!!!