Hvad skal et CV indeholde?

Hvad der konkret skal stå i dit CV, er naturligvis op til dig selv, men der findes nogle ting, som dit CV 1) skal indeholde, 2) kan indeholde og 3) ikke må indeholde. Denne artikel giver dig en klar ide om, hvad du skal medtage i CV'et og hvad du skal udelade.

 

5 ting der skal stå i dit CV

Dit CV skal absolut indeholde følgende:

 1. Kontaktoplysninger: Disse inkluderer dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Kontaktoplysningerne skal figurere øverst i CV'et, så de er nemme at finde for læseren.
 2. Arbejdserfaring: Dine stillinger skal oplistes, så de nyeste står øverst og de ældste nederst (såkaldt omvendt kronologisk rækkefølge).
 3. Uddannelse: Ligesom med stillingerne skal de nyeste uddannelser skal stå øverst og de ældste nederst.
 4. Kurser: Kurser eller andre former for supplerende uddannelse skal medtages og især hvis de er relevante.
 5. Sprog: Uanset om det er relevant for den ansøgte stilling eller ej, skal dine sproglige kompetencer medtages.

Ovennævnte oplysninger er essentielle for enhver arbejdsgiver og er derfor uundværlige. Medtager du ikke disse oplysninger eller angiver du dem mangelfuldt, vil det mindske dine chancer for at komme til jobsamtale markant. Bemærk også at oplysningerne normalt skal medtages i den rækkefølge, de nævnes ovenfor! (dvs. kontaktoplysninger først, dernæst arbejdserfaring osv. – undtagelsen herfra er dog, hvis du laver et kompetence-CV).

Husk at alle oplysninger der er relevante for den stilling, du søger og skal medtages! Dette gælder også kurser, certifikater, frivilligt arbejde, selvlærte kundskaber, medlemskab af foreninger, deltagelse i vigtige konferencer osv. Er det relevant, skal det med.

 

Hvad kan du overveje at medtage?

Du kan overveje at medtage følgende i dit CV:

 • Profil: Selvom vi normalt ikke anbefaler, at du medtager en “profil”-sektion i dit CV, kan du i nogle tilfælde overveje at medtage den. Dette gælder f.eks. hvis du mangler indhold i dit CV.
 • Alder: Din alder kan nævnes, men du kan af taktiske årsager også vælge at udelade den.
 • Hobbyer, interesser: Disse kan være gode at medtage, fordi de fortæller noget om dig som person.
 • Øvrige aktiviteter: Hvis du eksempelvis er med i en bestyrelse, skriver artikler eller andet, som kan være relevant i forhold til din jobsøgning.

Bemærk at ovenstående med fordel kan medtages, hvis du mangler indhold i dit CV. Hvis du omvendt har vanskeligt ved at finde mere plads i CV'et, bør du overveje at udelade disse. Som med mange andre elementer i CV'et er det en klar fordel, at dine interesser og øvrige aktiviteter har relevans for den stilling, du søger.

 

Hvad skal dit CV ikke indeholde?

Oplysninger du ikke må medtage i dit CV, er lige så vigtige, som de oplysninger du skal medtage. Følgende oplysninger må under ingen omstændigheder medtages:

 • Mål, ambitioner: Disse skal som tidligere nævnt ikke medtages, fordi de handler om dig og ikke stillingen i virksomheden, og derfor er fuldstændig irrelevante.
 • Referencer: Virksomheder eller interviewere spørger ikke efter referencer før meget længere henne i ansættelsesprocessen. Derfor er der absolut ingen grund til at medtage dem på CV’et.
 • Sociale medier: Links til sociale medier såsom LinkedIn, Facebook, Instagram osv. er unødvendige, fordi læseren nok skal finde dig på disse, hvis vedkommende ønsker det.
 • Personlige informationer: Personlige informationer såsom alder, fødselsdag, børn, ægteskabsstatus, seksuel orientering, religion, køn osv. skal ikke medtages.
 • Billeder, illustrationer: Skal udelades.
 • Nøgleord, keywords: Skal udelades.
 • Lønniveau, forventninger til løn, lønhistorik: Skal udelades.

Hvis du vil forbedre indholdet af dit CV, kan du få hjælp hertil i vores gratis CV-miniguide. I guiden får du hjælp til alle de ting, der er beskrevet i denne artikel og helt konkret til hvad der skal stå i dit CV.